תוכניות

 כל חיית מחמד היא ייחודית ונדאג להתאים לה תכנית ייחודית,  ביקור חד-פעמי, תכנית שנתית (בוגר או גור), כיסוי ביטוחי מלא. 

 

אנו שואפים לשקיפות במחירים, ולמינימום הפתעות, ועל כן משתדלים לעדכן את המחירון באופן תדיר (מוצרים חדשים יתווספו).  

תוכניות הבריאות שלנו לכלבים

 
ביקור חד פעמי
מנוי שנתי
מה אנחנו מציעים
₪159 x 4
4x
ביקורי בית | בוגר
₪159 x 6
6x
ביקורי בית | גור
₪25
כלבת
₪50
4x
תולעת הפארק
₪50
2x
תילוע
₪30
משושה
X
צ'אט עם מאלף
X
צ'אט עם וטרינר
₪200 - ₪150
בדיקות רופא במרפאות
X
10%
הנחה על טיפולים ומוצרים
₪841
₪660
שורה תחתונה | בוגר
 

תוכניות הבריאות שלנו לחתולים

ביקור חד פעמי
מנוי שנתי
מה אנחנו מציעים
₪159 x 4
4x
ביקורי בית | בוגר
₪159 x 6
6x
ביקורי בית | גור
₪25
כלבת
₪50
4x
תולעת הפארק
₪50
2x
תילוע
₪30
משושה
X
צ'אט עם מאלף
X
צ'אט עם וטרינר
₪200 - ₪150
בדיקות רופא במרפאות
X
10%
הנחה על טיפולים ומוצרים
₪841
₪660
שורה תחתונה | בוגר
 

 מוצרים ופרוצדורות

את מרבית המוצרים נית לשלוח הבייתה בתוספת עלות משלוח, כתלות בכתובת שלכם (30 ש"ח - 55 ש"ח)

מנוי שנתי
ביקור חד פעמי
מה אנחנו מציעים
2x
ביקורי בית | בוגר
3x
ביקורי בית | גור
1x
265
מרובע | בוגר
2x
207
מרובע | גור
תילוע | בוגר
תילוע | גור
X
צ'אט עם וטרינר
X
בדיקות רופא במרפאות
10%
הנחה על טיפולים ומוצרים
שורה תחתונה | בוגר
שורה תחתונה | גור

תכניות ביטוח

(ניתן להצטרף לאחר ביקור הבית הראשון)

 
מנוי שנתי
ביקור חד פעמי
מה אנחנו מציעים
4x
₪159 x 4
ביקורי בית | בוגר
6x
₪159 x 6
ביקורי בית | גור
₪25
כלבת
4x
₪50
תולעת הפארק
2x
₪50
תילוע
₪30
משושה
X
צ'אט עם מאלף
X
צ'אט עם וטרינר
₪200 - ₪150
בדיקות רופא במרפאות
10%
X
הנחה על טיפולים ומוצרים
₪660
₪841
שורה תחתונה | בוגר